Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55695 Total of Candles until now  
382 Burning at the moment  
306 Candles forever  
| |

"Ang lahat ng magsusuot ng Mapaghimalang Medalya sa paligid ng kanilang leeg ay makatatanggap ng labis na mga biyaya lalo na sa mga magsusuot nito nang buong pagtitiwala."

At sa gayon nagpahayag ang Mahal na Birhen sa nobisyang si Catherine Labouré sa kanyang pagpapakita noong Nobyembre 27, 1830. Milyones na mga tao sa buong daigdig ang nagsuot ng Mapaghimalang Medalya at nagtamo ng mga bukod-tanging biyaya magmula noon.

Ang mga ulat tungkol sa mga katangi-tanging biyaya na nakamit ng mga nagsuot ng Mapaghimalang Medalya ay nagsimulang dumating mula sa pinakamalayong mga bansa.

  • Iba't ibang uri ng pagpapagaling
  • Pagbabagong loob sa tamang sandali
  • Proteksyon sa lahat ng uri ng sakit o karamdaman
  • Proteksyon sa mga nagbababalang panganib

Magpasahanggang ngayon, matapos ng halos 200 na taon, maraming na ang mga halimbawa ng mga taong pinagpala ng mga biyayang ito.

PINDUTIN DITO upang alamin ang kahalagahan ng Mapaghimalang Medalya

Sa Dambana ng Mapaghimalang Medalya, maaari kayong magsindi ng kandila kasama ng inyong mga intensyon, upang hilingin sa Mahal na Birhen na mamagitan para sa inyo.

Sindihan ang 7-araw na kandila Sindihan ang 30-araw na kandila at makatanggap ng Mapaghimalang Medalya na binasbasan ng isang pari Sindihan ang 30-araw na kandila para sa isang kaibigan na matinding nangangailangan ng grasya o biyaya