Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55864 Total of Candles until now  
378 Burning at the moment  
306 Candles forever  
| |

You can also be part of our apostolate

Ang pagkukusa ng Komunidad ng Panalangin ng Oratoryo ng Mapaghimalang Medalya ay umaasang makapagdadala ng maraming biyaya sa mundo. Ito ay bukud-tanging inaalay para sa pamimigay ng mga Mapaghimalang Medalya.

Sa pamamagitan lamang ng inyong suporta maipapalaganap namin ang apostoladong ito sa mahabang panahon. Kasama ng inyong tulong, masusuportahan namin ang mga paring nag-Mimisa at nagbabasbas ng mga sakramentales, at pati na ang mga monasteryo ng mga madreng kontemplatibo na nagdarasal para dito.

Our apostolate is already supported by 305 donors. A candle burns perpetually for each of them and their intentions.

Follow the link below find out how you can support us monthly with a perpetual candle that will burn everyday for your intentions and find out the benefits that we have reserved to our supporters.

>>>> Burn your Perpetual Candle

>>>> I want to access my permanent candle(s)

Günter Arzl

2012.05.10

Creszenzia Arzl

2012.05.10

Hubert Leitinger

2012.05.10

Claudia Leitinger

2012.05.10

Elisbeth Leitinger

2012.05.10

Katharina Dgschossmann

2012.05.10

Maria Plakolm und Familen Plakolm und Hofer

2012.05.10

Adele Gansen

2012.05.10

Anneliese Kaltner

2012.05.10

Marlies Heinlein

2012.05.10

Regina Rajkovacz

2012.05.10

Emil Tiefenbölck

2012.05.11

Margit Tiefenböck

2012.05.11

Ursula Tiefenböck

2012.05.11

Kei Kornek

2012.05.11

Ingrid Kornek

2012.05.11

Hermine Bilsak

2012.05.11

Anna Aufegger und Herta Bilsak

2012.05.11

Maria Bruckner

2012.05.11

Albert Arnold

2012.05.21


I want to access my permanent candle(s)

To access your permanent candle(s) at the Oratory of the Miraculous Medal, just fill out the form below:

E-mail address:
Password:

I forgot my password