Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


54686 Total of Candles until now  
427 Burning at the moment  
306 Candles forever  

Anumang abuloy ay aming pinauunlakan!

Impormasyon ng Bangko

Bank: BAWAG - PSK

Bank address: Georg-Coch-Platz 2 - 1010 Vienna - Austria

Pangalan ng account na ito: Österreichische Jugend C.G.D.R.

Address ng asosasyon: Gußhausstraße 10/19B - 1040 Vienna – Austria

Account number: 92 067 116

Code of the bank in Austria: 60 000

BIC (SWIFT): BAWAATWW

IBAN: AT 816 000 000 0 92 067 116

Layunin ng Abuloy *: Oratoryo ng Mapaghimalang Medalya

* Sa pagpupuno ng pormularyo ng bangko, mangyaring pakisiguraduhing ilagay ang layunin ng inyong abuloy,. Ito lamang ang tanging paraan upang mailagak namain ang abuloy para sa Oratoryo.


 

Young Austrians for a Christian Civilization

Gußhausstraße 10/19B - 1040 Vienna - Austria

Tel: 0043 (0)1/504 69 64-24 - Fax: 0043 (0)1/504 69 64-20

www.oratorium.die-wundertaetige-medaille.at - office@oestjugend.at

Bank Account Number PSC 92,067,116 BLZ 60 000

Association register number, ZVR: 131933357 - Protection of Personal Data Registration Number in Austria, DVR: 1070258 - Value Added Tax Identification Number, VAT: ATU 48 60 07 04