Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55230 Total of Candles until now  
358 Burning at the moment  
306 Candles forever  
| |

You can also be part of our apostolate

Ang pagkukusa ng Komunidad ng Panalangin ng Oratoryo ng Mapaghimalang Medalya ay umaasang makapagdadala ng maraming biyaya sa mundo. Ito ay bukud-tanging inaalay para sa pamimigay ng mga Mapaghimalang Medalya.

Sa pamamagitan lamang ng inyong suporta maipapalaganap namin ang apostoladong ito sa mahabang panahon. Kasama ng inyong tulong, masusuportahan namin ang mga paring nag-Mimisa at nagbabasbas ng mga sakramentales, at pati na ang mga monasteryo ng mga madreng kontemplatibo na nagdarasal para dito.

Our apostolate is already supported by 305 donors. A candle burns perpetually for each of them and their intentions.

Follow the link below find out how you can support us monthly with a perpetual candle that will burn everyday for your intentions and find out the benefits that we have reserved to our supporters.

>>>> Burn your Perpetual Candle

>>>> I want to access my permanent candle(s)

Ursula Hoffmann1

2012.06.14

Ursula Hoffmann2

2012.06.14

Franz Grassmann

2012.06.14

Ludwig und Hedwig Widauer

2012.06.14

Monika Schindler

2012.06.15

F

2012.06.15

Maria Anna Wimmer

2012.06.15

Reinhard Orense

2012.06.15

Silvia Schmidt

2012.06.15

Roswitha Babitsch

2012.06.15

Edith Salomon

2012.06.15

Wolfram Schrems

2012.06.15

Angela Kovilic

2012.06.19

Maria Deimel

2012.06.21

Helga Schmautz

2012.06.22

Carla Rizkallah-Klagges

2012.06.25

Dieter Schweiberger

2012.06.25

Gertraud Schütz

2012.06.25

Helmut Kohlegger

2012.06.25

Astrid Schafler

2012.06.25


I want to access my permanent candle(s)

To access your permanent candle(s) at the Oratory of the Miraculous Medal, just fill out the form below:

E-mail address:
Password:

I forgot my password